Věž sv. Jakuba
Kostel Jména Ježíš, věž sv. Jakuba
Kostel Jména Ježíš
Kostel Jména Ježíš, část zámku (Lunderna)

Sakrální stavby

Co by to bylo za město, aby nemělo jediný kostelík? Koneckonců, Telč začala vznikat kolem jedné rotundy ze 13. století.

Kostel svatého Ducha

Turistické informace

Na nejvyšším místě městského areálu se do výšky 49 metrů tyčí pozdně románská věž. Zdivo je sestaveno z poctivě vytesaných kvádrů, které u paty věže tvoří zeď, jejíž šířka se blíží dvěma metrům. V posledních dvou podlažích jsou vybudována podvojná a potrojná okna, částečně zakrytá číselníkem hodin.

Původně byla mohutná věž ještě o kousek vyšší, ale na její výšce si vybral daň požár, který vypuknul v druhé polovině 17. století. Opravit věž do původní výšky tehdy bylo finančně náročné, tak byla snížena. Požáru padly za oběť i zvony, které se natavily a zřítily. Nový zvon vážící bezmála půl tuny, jenž nechala odlít jedna bohatá měšťanka, byl zabaven za první světové války. O té doby si již žádný ze zvonů nenašel cestu do prastaré věže. Ozývají se odtud pouze hodinové gongy. 

A jaký byl osud kostela, ke kterému věž náležela? Dnes již můžeme jen hádat, komu byl kostel zasvěcen, ale jisté je, že zde stával již před založením města samotného – v dobách, kdy existoval pouze Dvorec na obchodní stezce. V dobách nebezpečí sloužil svatostánek s věží jako obranná stavba. Původní kostelík vcelku brzy nahradila kaple, zasvěcená svatému Duchu. Ta několikrát vyhořela a záhy byla zrušena. Dnes náleží přilehlá kaplička evangelické církvi.

Jezuitský kostel Jména Ježíš 

Kostel byl dokončen v dobách, kdy v Telči vládnul rod Slavatů, tedy na konci 17. století. Představuje typickou jezuitskou architekturu; jediné, co chybí, je charakteristické průčelí. Kostel je totiž k městu natočen zcela atypicky – bokem.

Při pohledu na kostel a jezuitskou kolej – budovy, vzniklé v období rekatolizace a ne humanistické renesance, jak tomu bylo u ostatních staveb – se jen těžko ubráníme pocitu, že „sem nepatří“. Je tomu tak, jezuitská architektura v Telči působí poněkud cizorodě, už proto, že obě stavby jsou barokní. 

Kostel svatého Jakuba

Kostel byl založen už ve 14. století společně s městem a v témž století také vyhořel. Na dlouhou dobu se z něj stala pouze smutná zřícenina. Přestavby se kostel dočkal po skončení husitských válek. V 15. století byl opraven na typický dvoulodní kostel, jakých najdeme v Čechách a na Moravě nespočet. V interiéru se do dnešních dob zachovalo několik nástěnných maleb. 

V 18. století se kostel stal domovem zvoníka, který ve městě fungoval také jako hrobař a ponocný.

Kostel svatého Jana Nepomuckého

Jedná se o první kostel v českých zemích, který byl zasvěcen Janu Nepomuckému. V 18. století jej dal postavit František z rodu Lichtenštejnů. Zároveň s kostelem nechal František zbudovat i klášter, který nebyl nikdy dokončen. Jeho ruiny můžete spatřit nedaleko silnice, vedoucí do Mrákotína 

Kaple svatého Karla

Ke kapličce, stojící na hřebeni asi dva a půl kilometru od Telče, směrem severozápadním, vede křížová cesta až z města. Kaple byla postavena v druhé polovině 17. století na místě, kde poslední z příslušníků rodu Slavatů spadnul do vlčí jámy. Právě on pak nechal kapličku vystavět

Jste zde: Město Telč: Sakrální stavby
Apartmá Chornitzerův dům
Cena od: 650 Kč os./noc
Penzion U Kamenné zídky
Cena od: 450 Kč os./noc
Hotel Antoň
Cena od: 500 Kč os./noc
Penzion U Šeniglů
Cena od: 500 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, kde se pravidelně konají soutěže v rybaření a dřevorubectví? Kde se představují lovecká plemena a pojídá zvěřina? Zajeďte se podívat do Hluboké v jižních Čechách na Ohradské a národní myslivecké slavnosti!