Zámek
Zámek
Zlatý sál
Zlatý sál

Prohlídka zámku

Turistické informace

Zachariáš z Hradce nechal původní telčský hrad přestavět na vskutku skvostné sídlo, zdobené štukem a sgrafitem, jehož krása se odráží na hladině rybníka. S vybraným vkusem bylo ponecháno něco starého, přistavělo se mnoho nového. Tak se dnes v zámku snoubí renesance s gotikou.

Divadelní sál

Název sálu není původní. Místnost si toto pojmenování vysloužila až v 19. století, kdy se zde často konaly kulturní akce. Stěny sálu byly vyzdobeny krásnými nástěnnými malbami, inspirovanými dílem slavného renesančního umělce Francesca Petrarchy. Mnoho těchto maleb bohužel podlehlo zubu času a dochovalo se pouze ve fragmentech. K místnosti náleží přístavek se sklípkovou klenbou z časů gotických a obraz, vyprávějící příběh siláka Herakla.

Africký sál

Místnost, která vás rázem přenese do exotických zemí. Jeden z příbuzných posledního držitele zámku, Karel Podstatzky, zde shromáždil sbírku exotických trofejí z Afriky. Sám sběratel podniknul pět výprav do hlubin tohoto černého kontinentu. Kromě „vážných“ trofejí jsou tu i rarity jako sloní ucho nebo obrovský kel. Krom toho se zde nachází vzácná sbírka antilopích trofejí.

Mramorový – rytířský sál

Proč mramorový? Odpověď je jednoduchá; stačí se podívat na podlahu. Ta je pokryta umnou napodobeninou mramoru s geometrickým vzorem. Tato podlaha patří prý mezi jedny z nejkrásnějších svého druhu. Ale nestravte všechen čas, vymezený na návštěvu tohoto sálu, koukáním na podlahu. Za pohled stojí i kazetový strop, na němž jsou vymalovány obrazy ze života hrdiny Herakla. Ten je zde zobrazen jako aktivní bojovník plný síly a energie.

Za pozornost stojí také několik rámovaných obrazů. Je tu kupříkladu portrét Zachariáše z Hradce s manželkou Kateřinou z Valdštejna či obraz významné postavy, spjaté s historií zámku – Berty z Rožmberka, manželky Jana z Lichtenštejna. Ta vešla ve známost jako Bílá paní Berta. Její duch prý doteď bloumá mezi stěnami jihočeských hradů a zámků.

Zlatý sál

Již název místnosti napovídá, že jde o umělecky nejkrásněji vyzdobený sál na celém zámku. V pěti polích galerie je alegorie, zobrazující lidské smysly. Kráse alegorie odvážně konkuruje vyřezávaný strop, členěný do osmibokých kazet. V každé z kazet je malba, zobrazující mytologický výjev, či výjev ze Starého zákona.

Kromě stropu a galerie je poklad skrytý také v malbách na stěnách. Najdeme zde podobizny pánů z rodu Lichtenštejnů, Adama z Hradce, či císaře Leopolda I. Nejkrásnější je obraz neznámé dívky v renesančním šatu, na který vám docela určitě padne zrak, aniž by vás průvodce musel vyzývat. Portrét prý namaloval jakýsi malíř ze dvora Rudolfa II. Pro nás však navždy anonym.

Modrý sál

Sál dostal název podle převládající barvy interiéru. Na modrém stropě je vyobrazen erb pánů z Hradce, obklopený malbami přírodních živlů. V místnosti lze shlédnout tapiserii, zobrazující zásnuby Juno a Jupitera. Tapiserie do zámku přicestovala v 17. století z Belgie. Za povšimnutí stojí také obraz s hodnotou dokumentární, jenž zachycuje pražské události roku 1618, které vedly k vypuknutí třicetileté války.

Císařský sál

Strop sálu je vyzdoben portréty antických císařů. A stěny? Ty jsou pokryty tapiseriemi s motivem Ovidiových Proměn. Je patrné, že majitelé zámku skutečně milovali antiku.

Kaple všech svatých

Původ kaple je gotický, avšak z této doby se dodnes zachovaly jen základy. Zachariáš z Hradce nechal kapli přestavět do renesančního slohu, aby mu posloužila jako místo posledního odpočinku. Věčný pokoj zde pak našel nejen Zachariáš, ale i jeho žena Kateřina.

Celou kapli zdobí krásná štuková výzdoba ze 16. století. Náhrobek je obklopen pěknou mříží s kovanými květy lilií.

Pokoje Podstatských

Pokoje, do kterých nyní nahlédneme, byly obývány zejména rodem Podstatských-Lichtenštejnů. Nejreprezentativnějším pokojem je bezpochyby Červený salón s portréty rodinných příslušníků. V  pokojích je k vidění cínové nádobí, delfská fajáns a orientální keramika. Postupně projdeme pokojem hraběnky, hraběte, ložnicí a talířovým pokojem.

Muzeum

V muzeu se nachází expozice, která se věnuje historii Telčska. Najdete tu všechno od krojů přes rekonstrukce obydlí po starý pohyblivý Betlém.

Zámecká zahrada

Chcete-li si po prohlídce zámku od kultury a historie trochu odpočinout, zavítejte do zahrady s arkádami a kašnou s vodotryskem.

Zámecký park

Park je o něco méně formální než zahrady. Cestu lemuje mnoho vzácných i poměrně běžných dřevin, z nichž některé mají více než sto let. V parku se nachází klasicistní skleník se sbírkou jihoamerických orchidejí.

Jste zde: Zámek: Prohlídka zámku
Apartmá Chornitzerův dům
Cena od: 650 Kč os./noc
Penzion U Kamenné zídky
Cena od: 450 Kč os./noc
Hotel Antoň
Cena od: 500 Kč os./noc
Penzion U Šeniglů
Cena od: 500 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že pevnost Josefov v Jaroměři, kterou nechal vybudovat Josef II. na obranu proti Prusům, nikdy nedostála svého účelu? Vybudování chodeb, v nichž se dnes konají prohlídky, vyšlo panovníka na celé jmění – a přece se v nich nikdy nebojovalo.