Telč
Zachariáš z Hradce
Zámecká zahrada

Historie zámku

aneb zlatá doba za Zachariáše z Hradce

V Telči, stejně jako v mnoha dalších středověkých městech, stával gotický hrad. Doba se však změnila a do Telče přišel jistý Zachariáš z Hradce. Ten stavbu zdědil po otci Adamovi z Hradce, který byl členem moravské větve rodiny Vítkovců.

Psal se rok 1551, když čerstvý majitel hradu odjel na obchodní cestu do Janova. O Zachariášově výpravě se hovoří jako o velmi významné. Mezi českými velmoži patřil k těm nejdůležitějším a tomu odpovídala i jeho skvělá zbroj a početná družina udatných mužů. Janov se Zachariášovi vcelku zamlouval, a tak není divu, že do zemí českých přijel značně ovlivněn italskou architekturou a zvyky. Rozhodl se k zásadní přestavbě gotického sídla, vzbuzujícího v srdci spíše chlad. Měl vzniknout renesanční zámek teplých tónů a barev. 

Přestavba byla prováděna za přítomnosti vybraných italských mistrů, které si Zachariáš pozval až z jihu. První etapě se věnoval Čech Antonín Vlach. Druhá, náročnější etapa byla svěřena do mistrovských rukou Baldassara Maggiho z Arogna. Přestavba nebyla úplně kompletní. Na některých místech zůstala zachována sklípková klenba, která vznikala pod šikovnýma rukama slavonického mistra Leopolda Esterreicha.

Zachariášův bratr Jáchym zdědil jihočeskou větev panství se sídlem v Jindřichově Hradci. Bratrův nápad s přestavbou se mu velice zamlouval, a tak nechal své sídlo vystavěl obdobným způsobem, dokonce si přizval ty samé stavařské a umělecké mistry. Dodnes tedy v obou zámcích můžeme spatřovat jistou podobu. 

To, že si Zachariáš mohl dovolit tak náročnou přestavbu, svědčí o tehdejších velmi dobrých majetkových poměrech panství. Jak by ne, v okolí se těžilo stříbro, které bylo mimochodem použito také na postříbření Zachariášova trůnního křesla.

Zachariáš nikdy nebyl významným státníkem, v diplomatických kruzích si vedl lépe jeho bratr Jáchym, který zastával významné funkce u císařského dvora ve Vídni. Ale ani Zachariášovi nebyla politika úplně cizí. Byl členem zemského soudu a moravským zemským hejtmanem. Jaký pán, takové sídlo. Proto se šlechtic skutečně snažil vystavět zámek, který by odpovídal jeho postavení. Pro chatrné zdraví se telčský pán záhy vzdal svých funkcí a rozhodl se zvelebovat stavby na svých pozemcích. K obrazu svému upravil hrad Roštejn, který pak využíval jako lovecký hrádek. 

Poddaní měli Zachariáše v oblibě. Ač sám katolík, nenařizoval jim vzdát se protestantství. Spíš než němčinu ovládal češtinu a byl nazýván „přítelem dobrých staročeských mravů.“ Podíváme-li se na výzdobu zámku, zjistíme, že nápisy v renesančních prostorách jsou opravdu psány česky. Zachariáš snad dokonce vůbec neovládal psanou němčinu.

Roku 1553 se oženil s Kateřinou z Valdštejna a na zámku došlo k zatím největším úpravám. Na portály a erby byly vyvedeny znaky novomanželů, mnoho stěn ozdobily jejich podobizny. Lásce Kateřiny a Zachariáše osud příliš nepřál. Jejich syn Lev Mehart zemřel již v útlém věku a nedlouho na to opustila pozemský svět i Kateřina, kterou Zachariáš hluboce miloval. Před svou smrtí určila Kateřina svému muži, že má za choť pojmout Annu ze Šlejnic. A tak jediné Zachariášovo dítě, které se dožilo dospělosti, byla dcera Kateřina, která vzešla ze druhého manželství. 

Později padl zámek do rukou Slavatů, kteří mu, stejně jako následující rody, nechaly jeho renesanční podobu. V té době vyzdobilo interiéry mnoho dalších maleb; nejznámější z nich je ironický obraz, zachycující pražskou defenestraci roku 1618.

Následně se stal zámek majetkem Lichtenštejnů, kteří se spíš než samotné stavbě věnovali zahradám a parku. Právě z jejich doby pochází klasicistní skleník. Za Lichtenštejnů byly v Telči pořádány četné koncerty. Hrabě, v jehož rukou se zámek nacházel, byl totiž vášnivým milovníkem hudby. Z konce 19. a počátku 20. století také pochází většina současného vybavení zámku; od delfské fajáns po cínové nádobí a orientální keramiku.

Jste zde: Zámek: Historie
Apartmá Chornitzerův dům
Cena od: 650 Kč os./noc
Penzion U Kamenné zídky
Cena od: 450 Kč os./noc
Hotel Antoň
Cena od: 500 Kč os./noc
Penzion U Šeniglů
Cena od: 500 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že vstupní brána do Českého Švýcarska – malebná obec Hřensko – má i sama co nabídnout? Krom stylových restaurací a příjemných hotelů odsud vede značená trasa na Pravčickou bránu a můžete se tu projet na loďkách soutěskami řeky Kamenice.